Kdo

Zde najdete rozdělení pracovních pozic a seznam pracovníků naší služby. V závěru je uveden krátký dodatek.

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE

  • jedná se zájemci o službu, sepisuje a aktualizuje smlouvy o poskytování sociálních služeb a sestavuje s uživateli individuální plán
  • poskytuje základní sociální poradenství, podílí se na dalších úkolech zadaných jeho přímým nadřízeným.
  • Zajišťuje poskytování registrované sociální služby v souladu s platnou legislativou atd.

Tuto pracovní pozici zajišťuje Nikola David, DiS. a lze ji kontaktovat na adrese nikola.david@kruhops.cz a tel: 773 294 123 a dále Alena Zárubová, DiS. kterou lze kontaktovat na adrese alena.zarubova@kruhops.cz a tel: 775 004 330.

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

vede jednotlivé programy – nácviky dovedností, nebo vedou výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti, ve kterých se zaměřují na rozvoj dovedností uživatelů služeb.

Je klíčovou pracovnicí uživatelů služby, se kterými sestavuje individuální plány. Přímým nadřízeným je sociální pracovník.

Na této pracovní pozici jsou:
Iveta Plicová – iveta.plicova@kruhops.cz a tel: 773 294 123
Jana Vlčková – jana.vlckova@kruhops.cz a tel: 773 294 123

Bohumír Zrubeckýbohumir.zrubecky@kruhops.cz a tel: 773 294 123
Zuzana Vajglovázuzana.vajglova@kruhops.cz a tel: 773 294 123 

ŘEDITELKA A SPOLUZAKLADATELKA SPOLEČNOSTI

Alena Zárubová, DiS.

Moje životní cesta mě zavedla do sociálních služeb v roce 2008, kdy jsem získala zaměstnaní v obecně prospěšné společnosti Kofoedova škola, kde jsem lektorovala aktivizační programy zaměřené na uživatelské dovednosti na PC vč. internetu a výtvarné činnosti v „Tvůrčí dílně“ a též jsem absolvovala rekvalifikační kurz „Pracovník v sociálních službách“. Postupem času byla pobočka transformována do společnosti Astrid, která po dvou letech byla zavřena z organizačních důvodů a naši klienti tak ztratili možnost využívat služeb sociální rehabilitace. V roce 2011 jsem již měla 3 roky praxe a navrhla jsem svým spolupracovníkům za podpory pana Rostislava Krause založit novou společnost KRUH pomoci a tuto službu zaregistrovat, a tím ji zachovat pro naše klienty. Nyní zastupuji tyto pracovní pozice: ředitelka, vedoucí sociální služby a sociální pracovnice a zodpovídám za provoz služby.