Úvod

Založení a vznik organizace
Obecně prospěšná společnost KRUH pomoci, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která byla založena 8. září 2011, na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 319. Její hlavní činností je poskytování sociální služby Sociální rehabilitace pro osoby zdravotně postižené ve věku 18-64 let. Vlastní provoz služby Sociální rehabilitace byl zahájen 1. dubna 2012.

Naše organizace je v současné době realizátorem těchto projektů:
Projekt „Sociální rehabilitace Most“ reg. č. 34925950 je hlavní činností organizace a jeho cílem je podporovat lidi se zdravotním postižením ve věku 18-64 let tak, aby rozvíjeli svoje dovednosti a znalosti potřebné pro zvýšení či zachování kvality života. Tento projekt financován z dotačních titulů MPSV, Ústeckého kraje, Statutárního města MOST a Úřadu práce. Vlastní provoz služby Sociální rehabilitace byl zahájen 1. dubna 2012.

Bezplatná pomoc a podpora lidem se zdravotním postižením v okrese Most, který je realizován naší organizací je financován z dotačních titulů MPSV, Ústeckého kraje, Statutárního města MOST a Úřadu práce ČR.

Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb
Společnost KRUH pomoci, o.p.s. poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:
– vytváření, podpora tvorby a koordinace vzniku pracovních programů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením,
– organizace vzdělávacích akcí
– poskytování sociálních služeb

Vize organizace
Stát se pro společnost významnou organizací, pracující se zdravotně postiženými osobami v tíživé sociální situaci, a to ve funkčním systému poskytovaných návazných služeb pro tyto osoby.

Naším cílem je zapojit se funkčním způsobem do systému poskytovaných služeb pro osoby zdravotně postižené v tíživé sociální situaci v našem regionu a tento prezentovat jako příklad dobré praxe.