Služby

Posláním bezplatné služby Sociální rehabilitace (poskytovatel KRUH pomoci, o.p.s.) je podporovat lidi se zdravotním postižením tak, aby rozvíjeli svoje dovednosti a znalosti potřebné pro zvýšení či zachování kvality života.

Služba je určena lidem:

 1. ve věku 18 – 64 let
 2. se zdravotním postižením či znevýhodněním, kteří mají obtíže v některé z těchto oblastí:
 • sociální dovednosti a komunikace
 • používání veřejných míst a služeb
 • sebeuplatnění
 • zdraví a bezpečnost – volný čas
 • práce

Prostřednictvím poskytování služby uživatel dosáhne některého z těchto cílů podle jeho potřeb:

 • vyřizuje si své osobní záležitosti na úřadech a institucích
 • má potřebné návyky a dovednosti pro pracovní uplatnění
 • hospodaří se svými penězi
 • umí základní obsluhu počítače a telefonu
 • umí činnosti vedoucí k sebeuplatnění a trávení volného času
 • pečuje o své zdraví a vzhled
 • navazuje, udržuje a rozvíjí vztahy s blízkými lidmi

Veškeré služby a činnosti poskytujeme dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách