Individuální práce

Při poskytování služby sociální rehabilitace využíváme jednak metodu zaměřenou na individuální práci s uživatelem, která jej motivuje k aktivnímu přístupu k řešení vlastní nepříznivé situace, např.:

  • základní sociální poradenství
  • nácviky dovedností (dovednost hospodaření s rodinným rozpočtem a řešení svých dluhů, komunikační dovednosti v běžném životě i komunikace s úřady, pracovní dovednosti a návyky, základní obsluha PC, dovednost zvládat péči o své zdraví a vzhled, nácviky sebeobsluhy)
  • doprovázení uživatelů služby na úřady nebo k přijímacímu pohovoru do zaměstnání
  • poskytování zpětné vazby
  • podpůrný rozhovor, zaměřený na udržení alespoň stávající kvality života