Skupinová setkání

Doplňkově zařazujeme rovněž metodu práce prostřednictvím skupinových setkáníx které uživatelům umožňuje společné sdílení jejich situace, přičemž toto sdílení ulehčuje nácvik nových dovedností a je příležitosti pro individuální růst, růst sebeúcty, rozvoj sebedůvěry (mohu pomoci a je nám pomáháno) a dále příležitosti ke změně, kolektiv a síly skupiny navozuje rychlejší změnu než při individuální práci s klientem, např.:

  • nácviky dovedností – trénink komunikačních dovedností, základy obsluhy PC
  • aktivizační programy (nácvik motoriky, trénink paměti, tvůrčí dílna)
  • diskusní skupiny